Ion Taboră

Consiliul Superior al Magistraturii
Colegiul disciplinar
de la Taboră Ion
tabora.ion@gmail.com
or. Chișinău bd. M. cel Bătrîn 24 ap.12

PLÎNGERE

Prin prezenta aduc la cunoștință Colegiul disciplinar că la 29.08.2017 prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), judecător-raportor Gandrabur Marcel (cauza nr.25-469/17) a fost admis demersul executorului judecătoresc eorge Boțan de confirmare a Procesului-verbal al licitației din 08.08.2017, privind vînzarea bunului imobil – apartamentul nr.301 din bd.Mrcea cel Bătrîn 39, mun. Chișinău cu nr. cadastral 0100313.240.02.301.

Încheierea respectivă a fost contestată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău.

La 24.10.2017 de Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău, în componența președintelui completului Nelea Budăi și judecători Valeri Efros și Ion Muruianu (cauza nr.2r-2245/17), a fost emisă Decizia prin care s-a respins recursul declarat la Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017.

Prin Hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020, judecător-raportor Natalia Mămăligă (cauza nr25c11-341/2017) s-a dispus anularea Procesului-verbal al licitației din 08.08.2017, privind vînzarea bunului imobil – apartamentul nr.301 din bd.Mrcea cel Bătrîn 39, mun. Chișinău cu nr. cadastral 0100313.240.02.301. Hotărîrea respectivă a fost contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău. La 24.09.2020 de Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău, în componența președintelui completului Ion Muruianu și judecători Iurie Cotruță și Ala Malîi (cauza nr.2a-1653/20), a fost emisă Decizia prin care s-a admis apelurile declarate și s-a dispus casarea Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020 (cauza nr25c11-341/2017), cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, în alt complet de judecată.

Tot-odată țin să menționez că la 02.07.2020 de Colegiul civil al Curții de pel Chișinău, în componența președintelui completului Anatolie Minciuna și judecători Ala Malîi și Sîrbu Victoria a fost emisă Încheirea prin care s-a dispus admiterea declarării de abținere a judecătorului Curții de Apel Chișinău – Budăi Nelea, de la judecarea în ordine de apel a cauzei nr.2a-1653/20.

Reieșind din conținutul Încheierii din 02.07.2020, judecătorul Budăi Nelea a declarat abținere de la examinarea cauzei date, în temeiul art.52 alin.(1) CPC, invocînd faptul că anterior, judecătorul Nelea Budăi a făcut parte din completul de judecată, care prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24.10.2017 (cauza nr.2r-2245/17), a respins recursul declarat și a menținut Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017 (cauza nr.25-469/17).

Atrag atenția Colegiului că și judecătorul Ion Muruianu a făcut parte din completul de judecată, care prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24.10.2017 (cauza nr.2r-2245/17), a respins recursul declarat și a menținut Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017 (cauza nr.25-469/17).

În cazul concret Ion Muruianu la fel era obligat să-și declare abținerea de la examinarea cauzei nr.2a-1653/20, în temeiul art.52 alin.(1) CPC, în urma căreia a fost emisă Decizia din 24.09.2020, prin care s-a admis apelurile declarate și s-a dispus casarea Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020 (cauza nr25c11-341/2017), cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, în alt complet de judecată.

Reieșind din cele expuse mai sus, consider o încălcare gravă procesuală din partea judecătorului Ion Muruianu și solicit:

Admiterea plîngeii
Atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Ion Muruianu
Despre măsurile întreprinse, rog să fiu informat în scrisTaboră Ion Anexe:

Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017
Decizia Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 24.10.2017
Hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020
Încheierea Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 02.07.2020
Decizia Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 24.09.2020

Iniţiativă din partea Avocatului Poporului (Ombudsman) privind modificarea unor prevederi din Codul de Executare în urma acțiunilor abuzive din partea Executorilor judecătorești

Susțin pe deplin inițiatova Avocatului Poporului pentru drepturile (Ombudsman)

http://ombudsman.md/news/actiuni-abuzive-in-cadrul-procesului-de-executare-silita-prin-care-este-lezat-dreptul-la-un-trai-decent-constatate-de-avocatii-poporului-ombudsmanii-propun-modificarea-legislatiei-pentru-eliminarea/

https://bizlaw.md/avocatul-poporului-solicita-revizuirea-listei-de-bunuri-care-nu-pot-fi-urmarite

Executorul judecătoresc acționează ilegal

Ministerul Justiției RM                    personal ministrului   de la Taboră Ion   

                 
                         CERERE
      Aduc la cunoștință că, reieșind din conținutul încheierii de distribuire a mijloacelor bănești emisă de executorul judecătoresc George Boțan din 16.11.2017, la 31.07.2017 prin ordinul VBW7263517 a fost transferată suma în mărime de 563456-46 lei la contul creditorului SRL Pecos Auto.    Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 24.12.2019 menținută prin decizia irevocabilă emisă de Curtea de Apel Chișinău din 14.05.2020 , încheierea de distribuire din 16.11.2017 a fost anulată.     Reieșind din cele expuse, am adresat de două ori cereri în adresa executorului judecătoresc George Boțan, prin care am solicitat în conformitate cu prevederile art.44 și art.67 Cod de executare, să fiu informat despre măsurile întreprinse în urma anulării încheierii din 16.11.2017 și anume dacă au fost retrase mijloacele bănești de la SRL Pecos Auto, anterior transferate.      Reieșind din răspunsul primit de la executorul judecătoresc, nici o măsură nu a fost întreprinse.      Solicit implicarea nemijlocită pentru investigarea cazului
        Cu respect

          Taboră Ion
     Anexă: Copia cererii adresată executorului judecatoresc
      Petiția dată a fost expediată în adresa Ministerului Justiției la 24.09.2020.      Fondatorii SRL Pecos Auto sunt persoanele de pe poza cu Igor Dodon.